Humor z Temidą    

 
 

      Bieżący numer      

 
Detektyw - okładka
 

  Wydanie Specjalne  

 
Detektyw - Wydanie Specjalne - okładka

Prenumerata

Prenumerata: koszt 1 egzemplarza – 3,20 zł.

 

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.:

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: prenumerata@ruch.com.pl  lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00.

Koszt połączenia wg taryfy operatora.

 KOLPORTAŻ ZAGRANICZNY:


USA:
"EXLIBRIS" - 5708 W. Belmont Ave. Chicago, IL. 60634
 
tel. 773/725-2005
 
fax 773/725-7392
 
Biuro w Warszawie, ul. Dęblińska 13

 

 

 

UWAGA: Można również kupić oraz zaprenumerować cyfrową wersję miesięcznika